تور کربلا

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

کاروان زیارتی کربلا | تور کربلا هوایی/زمینی

تور کربلا همه روزه 88757588

✈ تور کربلا هوایی | هتل های درجه الف و نزدیک حرم 

💎 تور کربلا هوایی ۴ روزه | تور کربلا زمینی |  تور هوایی کربلا | تورکربلا 7 شب

از امروز برای تور کربلا اقساطی تماس بگیرید.

برای قیمت تور کربلا و تور کربلا زمینی به پایین صفحه مراجعه کنید.

⭐️ تور کربلا هوایی هتل 5 ستاره

⭐️ قیمت تور کربلا هوایی 4 روزه

✅امکان تهیه بلیت هوایی کربلا برگشت از عراق وجود دارد.

قابل توجه زائرین محترم :

توضیحاتی راجب به هتلها و قیمت تورهای کربلا با توجه به اینکه بصورت کلی هتلهای عراق دارای درجه ای پایین تر از کشورهای دیگر می باشد ، تلاش ما در ارائه خدمات خوب میباشد نه قیمت پایین، کلیه تورهای زیارتی کربلا و نجف آژانس مسافرتی نورا سیرعالم متشکل از هتلهای درجه الف می باشد.

تور کربلا هوایی

تاریخ حرکت

هتل

خدمات

اقامت

1402/06/21

هتل کربلا المتین/جنت الهدی و هتل نجف رواق/ارض القداح/راهب

پرواز رفت و برگشت/هتل با پذیرایی فولبرد/ترانسفر/مداح/بیمه/زیارت دوره، کاظمین و سامرا

۷ شب و ۸ روز، 5یا 4شب کربلا و 2یا 3شب نجف

16.800.000

قیمت : تومان

1402/06/25

هتل کربلا المتین/جنت الهدی و هتل نجف رواق/ارض القداح/راهب

پرواز رفت و برگشت/هتل با پذیرایی فولبرد/ترانسفر/مداح/بیمه/زیارت دوره، کاظمین و سامرا

۷ شب و ۸ روز، 5یا 4شب کربلا و 2یا 3شب نجف

16.000.000

قیمت : تومان

1402/06/28

هتل کربلا المتین/جنت الهدی و هتل نجف رواق/ارض القداح/راهب

پرواز رفت و برگشت/هتل با پذیرایی فولبرد/ترانسفر/مداح/بیمه/زیارت دوره، کاظمین و سامرا

۷ شب و ۸ روز، 5یا 4شب کربلا و 2یا 3شب نجف

16.000.000

قیمت : تومان

1402/07/01

هتل کربلا المتین/جنت الهدی و هتل نجف رواق/ارض القداح/راهب

پرواز رفت و برگشت/هتل با پذیرایی فولبرد/ترانسفر/مداح/بیمه/زیارت دوره، کاظمین و سامرا

۷ شب و ۸ روز، 5یا 4شب کربلا و 2یا 3شب نجف

16.000.000

قیمت : تومان

1402/07/04

هتل کربلا المتین/جنت الهدی و هتل نجف رواق/ارض القداح/راهب

پرواز رفت و برگشت/هتل با پذیرایی فولبرد/ترانسفر/مداح/بیمه/زیارت دوره، کاظمین و سامرا

۷ شب و ۸ روز، 5یا 4شب کربلا و 2یا 3شب نجف

16.500.000

قیمت : تومان

1402/07/08

هتل کربلا المتین/جنت الهدی و هتل نجف رواق/ارض القداح/راهب

پرواز رفت و برگشت/هتل با پذیرایی فولبرد/ترانسفر/مداح/بیمه/زیارت دوره، کاظمین و سامرا

۷ شب و ۸ روز، 5یا 4شب کربلا و 2یا 3شب نجف

16.500.000

قیمت : تومان

1402/07/11

هتل کربلا المتین/جنت الهدی و هتل نجف رواق/ارض القداح/راهب

پرواز رفت و برگشت/هتل با پذیرایی فولبرد/ترانسفر/مداح/بیمه/زیارت دوره، کاظمین و سامرا

۷ شب و ۸ روز، 5یا 4شب کربلا و 2یا 3شب نجف

15.500.000

قیمت : تومان

1402/07/15

هتل کربلا المتین/جنت الهدی و هتل نجف رواق/ارض القداح/راهب

پرواز رفت و برگشت/هتل با پذیرایی فولبرد/ترانسفر/مداح/بیمه/زیارت دوره، کاظمین و سامرا

۷ شب و ۸ روز، 5یا 4شب کربلا و 2یا 3شب نجف

15.500.000

قیمت : تومان

1402/07/18

هتل کربلا المتین/جنت الهدی و هتل نجف رواق/ارض القداح/راهب

پرواز رفت و برگشت/هتل با پذیرایی فولبرد/ترانسفر/مداح/بیمه/زیارت دوره، کاظمین و سامرا

۷ شب و ۸ روز، 5یا 4شب کربلا و 2یا 3شب نجف

15.500.000

قیمت : تومان

1402/07/22

هتل کربلا المتین/جنت الهدی و هتل نجف رواق/ارض القداح/راهب

پرواز رفت و برگشت/هتل با پذیرایی فولبرد/ترانسفر/مداح/بیمه/زیارت دوره، کاظمین و سامرا

۷ شب و ۸ روز، 5یا 4شب کربلا و 2یا 3شب نجف

15.500.000

قیمت : تومان

1402/07/25

هتل کربلا المتین/جنت الهدی و هتل نجف رواق/ارض القداح/راهب

پرواز رفت و برگشت/هتل با پذیرایی فولبرد/ترانسفر/مداح/بیمه/زیارت دوره، کاظمین و سامرا

۷ شب و ۸ روز، 5یا 4شب کربلا و 2یا 3شب نجف

15.500.000

قیمت : تومان

1402/07/29

هتل کربلا المتین/جنت الهدی و هتل نجف رواق/ارض القداح/راهب

پرواز رفت و برگشت/هتل با پذیرایی فولبرد/ترانسفر/مداح/بیمه/زیارت دوره، کاظمین و سامرا

۷ شب و ۸ روز، 5یا 4شب کربلا و 2یا 3شب نجف

16.000.000

قیمت : تومان

1402/08/02

هتل کربلا المتین/جنت الهدی و هتل نجف رواق/ارض القداح/راهب

پرواز رفت و برگشت/هتل با پذیرایی فولبرد/ترانسفر/مداح/بیمه/زیارت دوره، کاظمین و سامرا

۷ شب و ۸ روز، 5یا 4شب کربلا و 2یا 3شب نجف

16.000.000

قیمت : تومان

تور کربلا هوایی

تاریخ حرکت

هتل

خدمات

اقامت

1402/06/28

هتل در کربلا الهنون و هتل در نجف ارض القداح یا مشابه

پرواز رفت و برگشت/هتل با پذیرایی فولبرد/ترانسفر/مداح/بیمه/زیارت دوره، کاظمین و سامرا

۷ شب و ۸ روز،2 نجف و 5 کربلا

16.000.000

قیمت : تومان

1402/06/29

هتل در کربلا قصرالدور و هتل در نجف بستان یا مشابه

پرواز رفت و برگشت/هتل با پذیرایی فولبرد/ترانسفر/مداح/بیمه/زیارت دوره، کاظمین و سامرا

۷ شب و ۸ روز، 3 نجف و 4 کربلا

13.900.000

قیمت : تومان

1402/06/30

هتل در کربلا الهنون و هتل در نجف ارض القداح یا مشابه

پرواز رفت و برگشت/هتل با پذیرایی فولبرد/ترانسفر/مداح/بیمه/زیارت دوره، کاظمین و سامرا

۷ شب و ۸ روز، 3نجف و 4 کربلا

14.400.000

قیمت : تومان

1402/06/31

هتل در کربلا الهنون و هتل در نجف ارض القداح یا مشابه

پرواز رفت و برگشت/هتل با پذیرایی فولبرد/ترانسفر/مداح/بیمه/زیارت دوره، کاظمین و سامرا

۷ شب و ۸ روز، 2 نجف و 5 کربلا

14.900.000

قیمت : تومان

1402/07/01

هتل در کربلا قصرالدور و هتل در نجف بستان یا مشابه

پرواز رفت و برگشت/هتل با پذیرایی فولبرد/ترانسفر/مداح/بیمه/زیارت دوره، کاظمین و سامرا

۷ شب و ۸ روز، 2 نجف و 5 کربلا

13.000.000

قیمت : تومان

1402/07/02

هتل در کربلا الهنون و هتل در نجف ارض القداح یا مشابه

پرواز رفت و برگشت/هتل با پذیرایی فولبرد/ترانسفر/مداح/بیمه/زیارت دوره، کاظمین و سامرا

۷ شب و ۸ روز، 2 نجف و 5 کربلا

13.900.000

قیمت : تومان

1402/07/03

هتل در کربلا قصرالدور و هتل در نجف بستان یا مشابه

پرواز رفت و برگشت/هتل با پذیرایی فولبرد/ترانسفر/مداح/بیمه/زیارت دوره، کاظمین و سامرا

۷ شب و ۸ روز، 2 نجف و 5 کربلا

13.000.000

قیمت : تومان

1402/07/04

هتل در کربلا الهنون و هتل در نجف ارض القداح یا مشابه

پرواز رفت و برگشت/هتل با پذیرایی فولبرد/ترانسفر/مداح/بیمه/زیارت دوره، کاظمین و سامرا

۷ شب و ۸ روز، 2 نجف و 5 کربلا

14.400.000

قیمت : تومان

1402/07/05

هتل در کربلا قصرالدور و هتل در نجف بستان یا مشابه

پرواز رفت و برگشت/هتل با پذیرایی فولبرد/ترانسفر/مداح/بیمه/زیارت دوره، کاظمین و سامرا

۷ شب و ۸ روز، 3نجف و 4کربلا

14.100.000

قیمت : تومان

1402/07/06

هتل در کربلا الهنون و هتل در نجف ارض القداح یا مشابه

پرواز رفت و برگشت/هتل با پذیرایی فولبرد/ترانسفر/مداح/بیمه/زیارت دوره، کاظمین و سامرا

۷ شب و ۸ روز، 3نجف و 4کربلا

15.000.000

قیمت : تومان

1402/07/08

هتل در کربلا قصرالدور و هتل در نجف بستان یا مشابه

پرواز رفت و برگشت/هتل با پذیرایی فولبرد/ترانسفر/مداح/بیمه/زیارت دوره، کاظمین و سامرا

۷ شب و ۸ روز، 2 نجف و 5 کربلا

14.100.000

قیمت : تومان

1402/07/09

هتل در کربلا الهنون و هتل در نجف ارض القداح یا مشابه

پرواز رفت و برگشت/هتل با پذیرایی فولبرد/ترانسفر/مداح/بیمه/زیارت دوره، کاظمین و سامرا

۷ شب و ۸ روز، 2 نجف و 5 کربلا

15.400.000

قیمت : تومان

1402/07/10

هتل در کربلا قصرالدور و هتل در نجف بستان یا مشابه

پرواز رفت و برگشت/هتل با پذیرایی فولبرد/ترانسفر/مداح/بیمه/زیارت دوره، کاظمین و سامرا

۷ شب و ۸ روز، 2 نجف و 5 کربلا

14.700.000

قیمت : تومان

1402/07/11

هتل در کربلا الهنون و هتل در نجف ارض القداح یا مشابه

پرواز رفت و برگشت/هتل با پذیرایی فولبرد/ترانسفر/مداح/بیمه/زیارت دوره، کاظمین و سامرا

۷ شب و ۸ روز، 2 نجف و 5 کربلا

13.900.000

قیمت : تومان

1402/07/12

هتل در کربلا قصرالدور و هتل در نجف بستان یا مشابه

پرواز رفت و برگشت/هتل با پذیرایی فولبرد/ترانسفر/مداح/بیمه/زیارت دوره، کاظمین و سامرا

۷ شب و ۸ روز، 3 نجف و 4 کربلا

13.000.000

قیمت : تومان

1402/07/13

هتل در کربلا الهنون و هتل در نجف ارض القداح یا مشابه

پرواز رفت و برگشت/هتل با پذیرایی فولبرد/ترانسفر/مداح/بیمه/زیارت دوره، کاظمین و سامرا

۷ شب و ۸ روز، 3نجف و 4کربلا

13.900.000

قیمت : تومان

1402/07/15

هتل در کربلا قصرالدور و هتل در نجف بستان یا مشابه

پرواز رفت و برگشت/هتل با پذیرایی فولبرد/ترانسفر/مداح/بیمه/زیارت دوره، کاظمین و سامرا

۷ شب و ۸ روز، 2 نجف و 5 کربلا

13.000.000

قیمت : تومان

1402/07/16

هتل در کربلا الهنون و هتل در نجف ارض القداح یا مشابه

پرواز رفت و برگشت/هتل با پذیرایی فولبرد/ترانسفر/مداح/بیمه/زیارت دوره، کاظمین و سامرا

۷ شب و ۸ روز، 2 نجف و 5 کربلا

13.900.000

قیمت : تومان

تور کربلا زمینی

تاریخ حرکت

هتل

خدمات

اقامت

1402/07/03

هتل در کربلا قصرالدور مشابه و هتل در نجف کل الاقماریا مشابه

اتوبوس رفت و برگشت/هتل با پذیرایی فولبرد/ترانسفر/مداح/بیمه/زیارت دوره، کاظمین و سامرا

6 شب، 2 شب اول نجف و 4 شب بعد کربلا

6.700.000

قیمت : تومان

1402/07/07

هتل در کربلا قصرالدور یا مشابه و هتل در نجف کل الاقماریا مشابه

اتوبوس رفت و برگشت/هتل با پذیرایی فولبرد/ترانسفر/مداح/بیمه/زیارت دوره، کاظمین و سامرا

6 شب،2شب اول نجف و 4شب کربلا

7.100.000

قیمت : تومان

1402/07/11

هتل در کربلا قصرالدور یا مشابه و هتل در نجف کل الاقماریا مشابه

اتوبوس رفت و برگشت/هتل با پذیرایی فولبرد/ترانسفر/مداح/بیمه/زیارت دوره، کاظمین و سامرا

6 شب،2شب اول نجف و 4شب کربلا

6.700.000

قیمت : تومان

1402/07/15

هتل در کربلا قصرالدور یا مشابه و هتل در نجف کل الاقماریا مشابه

اتوبوس رفت و برگشت/هتل با پذیرایی فولبرد/ترانسفر/مداح/بیمه/زیارت دوره، کاظمین و سامرا

6 شب،2شب اول نجف و 4شب کربلا

6.700.000

قیمت : تومان

تور کربلا هوایی 88757588
ویزای عراق زیارتی | کاری
1 ماهه زیارتی | 3،6،12ماهه کاری
تور کربلا زمینی 88424343

تور کربلا ( عتبات عالیات )

قیمت تور کربلا ۱۴۰2 ، تور کربلا ۷ روزه ، تور کربلا هوایی 3 روزه ، قیمت تور کربلا هوایی 4 روزه ، تور کربلا 4 روزه ، تور کربلا ، تور زمینی کربلا ، تور هوایی کربلا ، قیمت تور کربلا هوایی 4 روزه ، تور کربلا هوایی 3 روزه رفت و برگشت هوایی یا رفت هوایی برگشت زمینی( قابلیت تغییر در زمان اقامت و هتل وجود دارد )

تور کربلا ۳ شب یا تور کربلا ۴ شب ✈️ رفت و برگشت کربلا هوایی ۱۴۰2

🔷تورهای هوایی کربلا درجه یک❇️ تور عراق ( كربلا، نجف ، زیارت کاظمین و سامرا )

تور کربلا ۷ شب ✈️🚌 رفت هوایی و برگشت زمینی ۱۴۰2

🔷تورهای هوایی کربلا درجه یک❇️ هفت شب عراق ( 4شب كربلا، 3شب نجف ، زیارت کاظمین و سامرا )

تور کربلا زمینی ۷ شب🚌 🚌کربلا رفت و برگشت زمینی ۱۴۰2

🔷تورهای هوایی کربلا درجه یک❇️ هفت شب عراق ( 4شب كربلا، 3شب نجف ، زیارت کاظمین و سامرا )

تور کربلا 6 شب ✈️🚌 رفت هوایی و برگشت زمینی ۱۴۰2

🔷تور کربلا درجه یک❇️ تور کربلا 7 روزه ، شش شب عراق ( 6 شب كربلا و نجف ، زیارت کاظمین و سامرا )

تور کربلا ۷ شب ✈️ رفت و برگشت کربلا هوایی ۱۴۰2

🔷تورهای هوایی کربلا درجه یک❇️ هفت شب عراق ( 4شب كربلا، 3شب نجف ، زیارت کاظمین و سامرا )

📢فواصل پیاده روی مراسم اربعین سالار شهیدان امام حسین علیه السلام
👇👇👇👇

⬅️مهران تا کوت : 82 کیلومتر
⬅️مهران تا دیوانیه : 227 کیلومتر
⬅️مهران تا حله : 238 کیلومتر
⬅️مهران تا بغداد : 255 کیلومتر
⬅️مهران تا 🔶نجف : 303 کیلومتر
⬅️مهران تا 🚩کربلا: 279 کیلومتر
⬅️ مهران تا 🔷کاظمین : 283 کیلومتر
⬅️مهران تا 💠سامراء : 444 کیلومتر
⬅️مهران تا ❇️سیدمحمد: 409 کیلومتر
⬅️مهران تا 🔵طفلان مسلم : 272 کیلومت

🚧مرز خسروی

👈🏻خسروی تا کوت: 341 کیلومتر
👈🏻خسروی تا دیوانیه : 395 کیلومتر
👈🏻خسروی تا حله: 305 کیلومتر
👈🏻 خسروی تا بغداد : 190کیلومتر
👈🏻خسروی تا 🔶نجف : 380 کیلومتر
👈🏻خسروی تا خانقین: 10 کیلومتر
👈🏻خسروی تامقدادیه: 102 کیلومتر
👈🏻خسروی تا بعقوبه : 130 کیلومتر
👈🏻خسروی تا🚩کربلا: 315 کیلومتر
👈🏻خسروی تا 🔷کاظمین : 203 کیلومتر
👈🏻خسروی تا 💠سامراء: 326 کیلومتر
👈🏻خسروی تا ❇️سیدمحمد:291 کیلومتر
👈🏻خسروی تا 🔵طفلان مسلم: 281 کیلومتر

🚧 مرز شلمچه

⬅️شلمچه تا بصره: 20 کیلومتر
⬅️شلمچه تا 🔶نجف 460 کیلومتر
⬅️شلمچه تا 🚩کربلاء 549 کیلومتر
⬅️شلمچه تا 🔷کاظمین دارای دو مسیر 575 و 621 کیلومتر

🕌نجف تاشهرهای مختلف

🔸نجف تا 🚩کربلا: 78 کیلومتر
🔸نجف تابغداد: 161 کیلومتر
🔸نجف تابصره: 467 کیلومتر
🔸نجف تاحله : 61 کیلومتر
🔸نجف تارمادی :271 کیلومتر
🔸نجف تا بعقوبه : 227 کیلومتر
🔸نجف تا دیوانیه : 75 کیلومتر
🔸نجف تا 🔷کاظمین: 180 کیلومتر
🔸نجف تا 💠سامراء: 287 کیلومتر
🔸نجف تا ❇️سیدمحمد: 249 کیلومتر
🔸 نجف تا 🔵طفلان مسلم: 116 کیلومتر

کربلا تا شهرهای مختلف

🚩کربلا تابغداد: 108 کیلومتر
🚩کربلا تاکوت :197 کیلومتر
🚩کربلا تاحله :42 کیلومتر
🚩کربلا تا رمادی: 218 کیلومتر
🚩 کربلا تابعقوبه : 184 کیلومتر
🚩کربلا تادیوانیه :144 کیلومتر
🚩کربلا تابصره: 524 کیلومتر
🚩کربلا تا 🔷کاظمین : 115 کیلومتر
🚩کربلا تا💠 سامراء: 220 کیلومتر
🚩کربلا تا ❇️سیدمحمد:184 کیلومتر
🚩کربلا تا 🔵طفلان مسلم :38 کیلومتر

💠سامراء تا بغداد : 110 كيلومتر
💠سامراء تا ❇️سید محمد 53 كيلومتر

WhatsApp Image 2022-01-07 at 09.20.33
WhatsApp Image 2022-01-07 at 09.20.32

⭐️ کاروان کربلا عتبات عالیات | تور کربلا ۱۴۰2 | ⭐️

🏷️ تور کربلا یکسر زمینی یکسر هوایی 

✈ تور کربلا دو سر هوایی هتل های درجه الف و نزدیک حرم 

💎 تورکربلا ۴ روزه یا تور کربلا 5 روزه یا  تور کربلا ۶ روزه، تور کربلا 7 شب ✅هتل کربلا هتل الهدیل و هتل ریماس

💎 2 شب یا ۳ شب نجف 
💎 زیارت كاظمين
💎 ۱ شب سامرا (استراحت در حرم)

❇️هتلها نزدیک حرم  و درجه یک میباشد.

🛫 رفت هوایی 🚌 برگشت زمینی اتوبوس vip 

یا 🛫رفت و برگشت هوایی

تور کربلا زمینی شروع شد به پایین صفحه مراجعه کنید.

💵 قيمت تور کربلا : هزینه هتل + هزینه بلیت هوایی کربلا + هزینه بازگشت کربلا زمینی به روز و ساعت حرکت امکان تغییر قیمت می باشد.

قیمت تور کربلا هوایی 4 روزه

✅امکان تهیه بلیت هوایی کربلا برگشت از عراق وجود دارد.

📌 خدمات :
🏨 هتل کربلا و پذیرایی
📝 بیمه و ویزا و بلیط کربلا
🚌 ترانسفر در عراق

تور کربلا هوایی هتل 5 ستاره

🚨 برای تور کربلا هوایی 1402 هزینه تست کرونا و عوارض خروج کشور و ورودی عراق به عهده زائر می باشد.

ادعیه ماه مبارک رمضان
تور کربلا عید نوروز

تور کربلا

شهر کربلا از مهمترین شهرهای زیارتی شیعیان و قطب گردشگری مذهبی عراق می باشد. مرقد مطهر امام سوم شیعیان امام حسین (ع) و برادر بزرگوارشان حضرت عباس (ع) در تور کربلا زائران زیادی را به خود می بیند و هر ساله خیل عظیمی از زائرین از سراسر جهان به عشق امام حسین (ع) و حضرت عباس (ع) راهی تور زیارتی کربلا  می شوند.

تور کربلا عید ، تور کربلا 1402، تور کربلا محرم ۱۴۰2 ، تور کربلا محرم، تور کربلا صفر، تور کربلا تاسوعا ، تور کربلا عاشورا و تور کربلا اربعین اوج سفر زائران می باشد که خود را با تور هوایی کربلا و تور زمینی کربلا به عراق و مرقد مطهر امام سوم شیعیان می رسانند .

برای داشتن یک زیارت کربلا و تور کربلا بسیار عالی و راحت باید از هتل های کربلا و رستوران های کربلا از قبل اطلاعات داشته باشیم تا بتوانیم در تور کربلا فقط به زیارت  بپردازیم و مشکلات اسکان و سفر کربلا و غذا نداشته باشیم.

تور کربلا هوایی هتل 5 ستاره ، سفر با تور کربلا در بین زائرین رایج تر از سفر انفرادی می باشد و  تور کربلا عید قربان و تورکربلا عید نوروز از  فرصت های مناسب تور هوایی کربلا می باشد.

برای مطلع شدن از تور لحظه آخری کربلا و تور کربلا 1402و تور کربلا هوایی 1402و تور زمینی کربلا 1402 با شماره 88424343 تماس بگیرید.

وضعیت آب و هوایی کربلا:

با توجه موقعیت قرارگیری شهر کربلا در فصل تابستان در تور کربلا شما بسیار گرم ، خشک و آفتابی را تجربه می کنید که از دمای ۴۰ تا ۴۸ درجه سانتی گراد متغیر می باشد. اما در تور کربلا در زمستان نیز دمای هوا بین ۱۴ تا ۱۹ درجه سانتی گراد در روز می باشد ولی در برخی مناطق کوهستانی با بارش برف و باران همراه است.

موقعیت جغرافیایی کربلا:

در تور کربلا به شهر کربلا در جنوب کشور عراق واقع شده است می روید که که ضریح شش گوشه آقا امام حسین (ع) و حضرت حضرت ابوالفضل (ع) در شهر کربلا  مرکز استان کربلا و در جنوب غربی رودخانه فرات و شهر باستانی بابل که شهری تاریخی می باشد قرار گرفته است. در تور کربلا خواهید دید در چند کیلومتری شهر کربلا نخلستان ها و باغ های میوه متعدد قرار دارد و کربلا 80کیلومتر با بغداد و نجف فاصله دارد و اکنون تور کربلا کاملا امن بوده و مردم این کربلا نیز با امنیت کامل در آن زندگی می کنند. 

خرید تور هوایی کربلا

شما با یک تماس میتوانید مشاوره لازم در خصوص  خرید تور هوایی کربلا را بگیرید و کارشناسان ما آگاهی لازم در خصوص قیمت تور کربلا را به شما می دهند. مجموعه نوراسیر با 18 سال سابقه خدمت به به زائرین عزیز در  سفر های زیارتی بهترین خدمات را به شما می دهد تا بدون دغدغه و با اطمینان خاطر  تور کربلا  خود را  تهیه نمایید. در هر زمان با ما تماس بگیرید تا مشاوره کامل  خرید تور کربلا  و قیمت تور کربلا را بگیرید در حال حاضر  قیمت تور کربلا هوایی 4 روزه و قیمت تور زمینی کربلا و قیمت تور هوایی کربلا موجود می باشد.

در صورت تمایل می توانید به غیر از تلفن های دفتر،مستقیم با موبایل 09199990087  تماس بگیرید.

  • فیلم برداری از مکان ها و ادوات نظامی در تور کربلا به شدت خودداری کنید.
  • در تور کربلا در یک برگه شماره تلفن و نشانی خود و خانواده را به همراه داشته باشید تا در مواقع ضروری استفاده کنید.
  • برای مراجعه به صرافی در تور کربلا حتما با مسئول کاروان تور کربلا هماهنگ کنید و با گرفتن راهنمایی به صرافی های مورد اطمینان مراجعه نمایید.
  • آب در تور کربلا تنها برای شستشو و استحمام استفاده می شود و حتما از آب های نوشیدنی سالم پلمپ شده برای نوشیدن استفاده کنید.

زمان تور کربلا

در تمام طول سال تور زمینی کربلا و تور هوایی کربلا برقرار می باشد ولی در ایام خاص مانند تور کربلا عاشورا و تاسوعا ، تور کربلا اربعین ، تور کربلا عید قربان، تور کربلا عید غدیر ، تور کربلا عید نوروز گران تر از تور کربلا در زمان های معمول سال می باشد. تور کربلا هوایی ۴ روزه ، تور کربلا هوایی ، تور کربلا هوایی 3 روزه ، تور کربلا هوایی 7 روزه  پرطرفدار تر هستند و هزینه سفر به کربلا در سال 1402 با توجه به محدودیت های سفر کمی بالا است.

تور ارزان کربلا

تقریبا تمام ماه‌های سال بجز تعطیلات خاص و زمان اعیاد و ماه محرم و صفر می توان تور ارزان کربلا پیدا کرد در فصل بهار در ماه اردیبهشت و خرداد و در فصل پاییز ماه مهر و آبان و در فصل زمستان در ماه بهمن و اسفند تور های ارزان کربلا بیشتری می توانید پیدا کنید. ما با پیش خرید وگارانتی هتل و پرواز از قبل این امکان را برای مسافران نوراسیر فراهم کردیم تا در تمام فصول سال امکان سفر با تورهوایی ارزان کربلا را داشته باشند. قیمت تور کربلا ۱۴۰2 یا قیمت تور هوایی کربلا ۱۴۰2 یا قیمت تور زمینی کربلا ۱۴۰2 حتی قیمت بلیط کربلا هوایی ۱۴۰2 با نوراسیر خیلی ارزانتر از سایر آژانس ها می باشد. تور کربلا عید برقرار می باشد.

تور کربلا ترکیبی / هوایی / زمینی

آژانس نوراسیر توانسته با رفتار صادقانه در هجدهمین سال فعالیت خود اعتماد زائران  تور کربلا را به دست آورد و قیمت تور کربلا را با پایین ترین قیمت و کمترین سود آماده می کند تا زائران کربلای معلا را با افتخار همراهی نماید.

افتخار داریم  برای تور کربلا ، تور هوایی کربلا ، آفر تور کربلا ، تور لحظه آخری کربلا ، تور زمینی کربلا و تور زیارتی کربلا به شما مشاوره رایگان می دهیم تا شما انتخابی آسان و آگاهانه داشته باشید.

شما می توانید بنابر سلیقه و انتظار خود از سفر به کربلا ، هر یک از انواع تورهای زمینی کربلا یا تور کربلا هوایی  را انتخاب و خریداری نمایید.

قیمت تور کربلا زمینی از قیمت تور هوایی کربلا ارزانتر است و نوراسیر یک پکیج تور ترکیبی کربلا هوایی و زمینی برای کاهش قیمت سفر شما فراهم کرده است.

بالاترین و بهترین

خدمات تور کربلا

ارائه خدمات با کیفیت رمز موفقیت ما است.

بلیط هواپیما کربلا

ارائه بلیط کربلا از بهترین ایرلاین های ایرانی و عراقی برای پرواز به عراق ، قیمت بلیط کربلا هوایی ۱۴۰2 نیز موجود است.

ترانسفر هتل کربلا

ترانسفر شما در تور کربلا از فرودگاه تا درب هتل و بلعکس به همراه لیدر مجرب

بیمه مسافرتی کربلا

ارئه بیمه مسافرتی درمانی و مسافری معتبر برای کل طول تور کربلا برای مسافران تور کربلا

تور زیارتی کربلا

برگزاری انتخابی انواع تور های زیارتی کربلا و نجف و زیارت دوره، کاظمین و سامرا با لیدر مجرب

رزرو هتل کربلا

رزرو هتل کربلا سه، چهار و پنج ستاره منتخب با کیفیت جهت مسافران تور کربلا

پشتیبانی 24 ساعته

پشتیبانی 24 ساعته در کل طول تور کربلا

صدای پای کاروان کربلا می آید

بهترین تور کربلا از تهران همه روزه با بهترین کیفیت

کاروان کربلا

مکان های زیارتی تور کربلا

در اینجا به معرفی مکان های زیارتی کربلا می پردازیم. حتما قبل از سفر مطالعه کنید تا زیارت خوبی داشته باشید.

بین الحرمین در بین دو مرقد حرم امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) می باشد که مرکز اصلی تور کربلا می باشد فاصله دو حرم متطهر در تور کربلا 300 متر از هم فاصله دارند. مرقد حضرت علی اکبر و علی اصغر نیز در آن مکان ها نزدیک به  امام حسین (ع) دفن شده اند.

حرم حضرت علی (ع) در نجف اشرف

در نجف حرم امام اول شیعیان حضرت علی (ع) قرار دارد که از سراسر دنیا برای زیارت با تور کربلا وارد نجف می شوند .

قتلگاه جایگاهی است که بنابر گفته روایات امام حسین (ع) در آنجا به شهادت رسیده اند.

 تل زینبیه که در فاصله ۲۰ متری از سمت غرب صحن مطهر تپه ای وجود دارد که حضرت زینب بر بالای آن سخنرانی نموده است و به تپه حضرت زینب (ع) مشهور شده است.

مزارهای دیگری در تور کربلا در شهر کربلا می بینید از جمله:

عون بن عبدالله ، حر بن یزید ریاحی ، طفلان مسلم ، سید رضی و ابن حمزه و حتی مزار پادشاهانی هم چون مظفرالدین شاه و محمد علی شاه،احمد شاه و امیر کبیر نیز در شهر کربلا قرار دارد.

مزارهای زیادی در این شهر دفن شده است از جمله: حر بن یزید ریاحی، عون بن عبدالله، طفلان مسلم، ابن حمزه و سید رضی که از عالمان شیعیان هستند و مزار پادشاهانی هم چون مظفرالدین شاه و محمد علی شاه،احمد شاه و امیر کبیر نیز در این شهر قرار دارد.

مسجد رأس الحسین (ع)، مسجد عمران بن شاهین، مسجد شهید ثانی، مسجد سردار حسن خان، مسجد ناصری، مسجد شهرستانی، مسجد حمیدیه، مسجد سید علی نقی طباطبائی، مسجد کبیس، مسجد شیخ یوسف بحرانی، مسجد شیخ خلف، مسجد اردبیلی‌ها، مسجد حاج نصر الله، مسجد خیمه‌گاه.

حسینیه های فعال بخصوص در ماه محرم و صفر شامل : حسینیه تهرانی‌ها، اصفهانی‌ها، مازندرانی‌ها، قمی‌ها و آذربایجانی‌ها و ده‌ها حسینیه‌ی دیگر که در این شهر سالانه کار می کنند.

 

تور کربلا 1402

در ایام بعد از کرونا به علت افزایش تقاضا، قیمت تورهای کربلا به شدت افزایش می یابد، شما اگر می خواهید تور کربلا ۱۴۰2 با کیفیت و ارزان سفر کنید همین الان می توانید تور کربلا خود را رایگان رزرو کنید تا با پایین ترین قیمت و بهترین کیفیت به تور کربلا  بروید. تور کربلا هوایی ۱۴۰2 و تور کربلا زمینی۱۴۰2 با نوراسیر و بهترین کیفیت تجربه کنید. شما میتوانید قیمت تور هوایی کربلا و قیمت تور کربلا هوایی 4 روزه و قیمت تور کربلا 1402را با یک تماس تلفنی داشته باشید. تور کربلا نوروز 1403 نیز برقرار می باشد.

تور لحظه آخری کربلا

اگر هزینه‌ی سفر و تور استانبول بسیار برای زائران اهمیت دارد و زمان مشخصی برای زیارت کربلا ندارید، می‌توانید با تور لحظه آخری کربلا به زیارت عتبات عالیات بروید.

تور لحظه آخری کربلا به این معناست که از چند روز به پرواز باید تور هوایی کربلا خود را بخرید و فرصتی زیادی برای برنامه ریزی ندارید ، ویژگی اصلی تور لحظه آخری کربلا قیمت پایین آنهاست زیرا به علت پر نشدن پرواز و هتل ، با قیمتی بسیار پایین تر میتوانید به تور کربلا بروید.

در همین جا می توانید موبایل خود را ثبت کنید تا هر لحظه ای که تور لحظه آخری کربلا اعلام گردید به شما اطلاع رسانی شود و یک زیارت ارزان و دلچسب را تجربه کنید.

چرا با تور به کربلا معلی و زیارت امام حسین (ع) برویم ؟

آژانس نوراسیر برگزارکننده رسمی تور کربلا با گارانتی پایین ترین قیمت و بهترین کیفیت تور زیارتی کربلا  و برگزاری بیش از  هزار تور کربلا معلی موفق شده است رضایت بیش از 90% مسافران را از تورهوایی کربلا از تهران را جلب کند. پشتیبانی  24 ساعته و همراهی شما از ابتدا تا انتهای تور مهمترین تعهد آژانس نوراسیر به شما در تور زیارتی کربلا می باشد.

شما می توانید با کارگزار رسمی تور عتبات عالیات با مجوز سازمان حج و زیارت به شماره تلفن 02188424343 تماس بگیرید با اطمینان خاطر از تورهای کربلا در سال جاری مطلع شوید.

قیمت تور کربلا با توجه به تور کربلا هوایی یا تور کربلا زمینی و ستاره هتل انتخابی شما متفاوت خواهد بود ولی شما میتوانید برای خرید تور کربلا ارزان به کارگزار رسمی تور عتبات عالیات نوراسیر مراجعه کنید تا بدون واسطه تور کربلا خریداری کنید.

بله با توجه به اینکه کارگزاری تور کربلا نوراسیر مجری اصلی تور کربلا می باشد شما از اکثر شهرستان ها هم میتوانید تور کربلا از کارگزاری تور کربلا نوراسیر خریداری نمایید.

برای یک سفر فوق العاده و هیجان انگیز آماده شوید

انواع تورهای کربلا

تور کربلا محرم

تور کربلا معلی و نجف اشرف با هتل های تمیز و ارزان در ماه محرم

تور کربلا لحظه آخری

اگر آماده سفر هستید ما پیشنهادات فوق العاده ای برای زائران داریم.

تور هوایی کربلا

سفر راحت و تور هوایی کربلا از تهران آماده پذیرایی از شماست.

تور کربلا عید نوروز

تور کربلا عید با خدمات ویژه و اختصاصی

برای ارتباط بهتر در صورت اختلال در خطوط با شماره های واتساپ 09100999560 و 09199990087 تماس بگیرید.